Lovpakken indeholder:

Beløb

Teorikursus - (ubegrænset teori)

2000,-

Manøvrebane 4 lektioner

2000,-

Køreteknisk kursus 4 lektioner

2100,-

16 Kørelektioner på vej (a. 550,-)

8800,-

I alt

14900,-

 

 

Incl. 100 dages gratis adgang til teoriundervisning.dk (værdi: 495,-)

 

 

 

Ekstra kørelektioner - pr. lektion

550,-

Leje af skolevogn til den praktiske prøve

600,-

Desuden skal du selv sørge for:

Beløb

Gebyr til færdselsstyrelsen

1000,-

Førstehjælpskursus 

ca. 500,-

Lægeerklæring egen læge 

ca. 500,-

Pasfoto 

ca. 99,-

Ovennævnte er de lovkrav, der er gældende vedr. kørekort til kategori B mht. antal køretimer, teorikursus m.m.

Bemærk, at det er elevernes individuelle evner som er bestemmende for hvornår, man er klar til at komme til afsluttende praktisk prøve.

Kontrollerende køreprøve

Beløb

Pakkepris.
Pakken dækker over følgende:
100 dages adgang online prøver,
3 kørelektioner a 45 min.
2 kørelektioner før prøven,
inkl. administrationsgebyr på 100 kr.
den 3 kørelektion som opvarmning til prøven,
samt leje af skolevogn til den praktiske prøve

2650,- kr.

Ekstra kørelektioner a 45 min.

550,- kr.

Eventuel ny leje af skolevogn

600,- kr.

Særlig køreundervisning

Særlig køreundervisning skal gennemføres, hvis du har fået et kørselsforbud. Den består af mindst 8 teorilektioner + 8 kørelektioner, og derefter så af en kontrollerende prøve: (teoriprøve + praktisk prøve).
Du må gå til alt det ekstra teori, som du har lyst til, uden at skulle betale mere.

Særlig køreundervisning

Beløb

Teoriundervisning

1000,- kr.

Adgangskode teoriundervisning.dk

300,- kr.

9 Kørelektioner a 45 min. a 550,- kr.

4950,- kr.

Leje af skolevogn til prøven

600,- kr.

Administrationsgebyr

100,- kr.

I alt

6950,- kr.

Du skal selv betale dit prøvegebyr, som pt. udgør 890,- kr.

Helbredsmæssig køretest

Det ikke et krav, at man har kørelektioner forud for en helbredsmæssig køretest, men jeg har det som et krav at du køre mindst 2 gange før testen. Dagen før testen og opvarmning samme dag som testen. Dermed får du lige vænnet dig til skolevognen som jo er den bil du skal stille med til en helbredsmæssig køretest.

Helbredsmæssig køretest

Beløb

Kørelektioner a 45 min

550,- kr.

Leje af skolevogn til prøven

600,- kr.

Der er en selvrisiko på 5000,- kr. til dækning af en eventuel skade forvoldt af dig under køretesten.

Bemærk: En køretest er IKKE det samme som en praktisk køreprøve.

Leder du efter køretimer?

finder vi ud af, hvad der passer til dig og dine ønsker.